0886 440 407 yolani@abv.bg

УСЛУГИ

Автовишка под наем

Работна височина на автовишката е 8 метра. Камион 4х4 с кран и самосвал под наем.

Електроизграждане до 1000V

Електроизграждане и поддръжка на електрически инсталации и мрежи до 1000V.

Осигуряване на аварийно захранване

Осигуряване на аварийно захранване с дизел генератори с мощност 75кVА и 30кVА.

Изпитване на кабелни линии

Изпитване на кабелни линии до 1000V, откриване на повреди по тях и отстраняването им.

Отдаване под наем на дизел генератори

Отдаване под наем на дизел генератори с мощност от 75 кVА и 30 кVА.

Инсталиране на дизел генератори

Инсталиране, поддръжка и мониторинг на дизел генератори.

Поддръжка на ел. мрежи и дизел генератори

Поддръжка на съоръжения средно напрежение до 20кV и дизел генератори 24/7.