0886 440 407 yolani@abv.bg

ЗА НАС

Фирма ЙОЛАНИ се занимава с изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации и съоръжения от 2001 г. насам.

Не след дълго фирмата претърпява своето развитие и през 2003 г. разширява дейността си като започва дейност и по инсталиране, поддръжка и мониторинг на дизел генератори.

За кратко време ЙОЛАНИ печели клиенти и партньори позовавайки се на своите принципи – лоялност, коректност и качествено изпълнение!

inside-about