0886 440 407 yolani@abv.bg

ЙОЛАНИ

Строителство и поддръжка
на електрически мрежи и инсталации

ЙОЛАНИ

Инсталиране и резервиране на
захранването с дизел генератори

Услуги

Електроизграждане до 1000V

Електроизграждане и поддръжка на електрически инсталации и мрежи до 1000V.

Изпитване на кабелни линии

Изпитване на кабелни линии до 1000V, откриване на повреди по тях и отстраняването им.

Инсталиране на дизел генератори

Инсталиране, поддръжка и мониторинг на дизел генератори.

Осигуряване на аварийно захранване

Осигуряване на аварийно захранване с дизел генератори с мощност 75кVА и 30кVА.

Отдаване под наем на дизел генератори

Отдаване под наем на дизел генератори с мощност от 75 кVА и 30 кVА.

Поддръжка на ел. мрежи и дизел генератори

Поддръжка и резервни части на съоръжения.

Последни обекти

ФИРМА ЙОЛАНИ

Изграждане, ремонт и поддръжка на ел. инсталации и съоръжения до 1000V. Измерване на електрически и заземителни инсталации, изпитване на контур фаза-защитен проводник.